A pgyógyszertár kívülről
Üdvözöljük gyógyszertárunk honlapján!

Mindent az e-receptről

eReceptek felírása és kiváltási lehetőségei

Felhívjuk figyelmét, hogy az EESZT-ben főszabály szerint továbbra is törvényileg szabályozott módon, orvos-páciens találkozót követően írható fel eRecept!

A találkozó azonban – a jogszabályi előírások teljesítése mellett – telemedicinális ellátás keretében is történhet, így ennek keretében is rendelhető gyógyszer.

Az eRecept felírása és kiváltása az alábbiak szerint történik:

Minden orvos az eddig megszokott számítógépes programjával ír receptet, ami automatikusan eReceptté válik és felkerül a “Tér”-be, ahonnan bármely patikában lekérdezhetővé válik.

A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciensek részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára. 

A felírási igazolás 2020.07.01. napjától már formai kötöttségek nélkül állítható ki. Így nem csak a hagyományos papírrecepthez hasonló, egy harmadik vonalkódot tartalmazó igazolás, hanem a megfelelő tartalommal bíró bármely papír alapú formátumban kiállított rendelvény felírási igazolásnak minősül: 

Papírral saját részre és más számára is kiváltható a recept

– felírási igazolással (eRecept) és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet gyógyszert kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára

Papír nélkül, saját részre az alábbi módokon lehet receptet kiváltani

– személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával

VAGY

– tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal, PIN-kód megadásával

Papír nélkül, más személy részére az alábbi módon lehet receptet kiváltani

  • TAJ-szám közlésével: a páciens TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.
  • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
  • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket.